LV RU EN
Ziedu piegāde:
+37165426204
topziedi@gmail.com
Grozs: (0.00 Eur)
Bezmaksas piegāde * pasūtījumiem no 45 €
Lietošanas noteikumi

PREČU PĀRDOŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

Pasūtījumi tiek pieņemti un piegāde tiek veikta:
Pirmdiena – Sestdiena 8:00-19:00
Svētdiena 8:00-17:00

Pasūtījumu izpildes laiks: līdz 4 st. no maksājuma saņemšanas brīža.
Svarīgi precīzi norādīt piegādes adresi un saņēmēja kontaktinformāciju, kā arī piegādes datumu un laiku.
Gadījumā, ja saņēmējs neatrodas piegādes adresē, pasūtījums var tikt nodots trešajai personai, atsevišķi vienojoties ar pasūtītāju. Īpašie piegādes noteikumi darbojas, veicot pasūtīju ar piegādes datumu 14. februārī, 8.martā vai Mātes dienā. Lai saņemtu pasūtījumu šajos datumos, pasūtījumu nepieciešams veikt 2-3 dienas iepriekš, pretējā gadījumā pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā. 

KĀ PASŪTĪT:

- interneta veikalā: www.daugavpilsziedi.lv
- zvanot uz tālr.nr.: +371 6 54 26 204
- nosūtot e-pastu uz el. adresi: topziedi@gmail.com
- Veicot pasūtījumu personīgi veikala-salonā Flamingo Ģimnāzijas ielā 34/36

KĀ APMAKSĀT:

- Ar bankas kartēm Visa, MasterCard
- Maksājuma sistēmā PayPal
- ar bankas pārskaitījumu interneta bankā - (maksājuma pārskaitīšana var aizņemt līdz 2 dienām, atkarībā no maksātāja bankas)
- Skaidrā naudā, personīgi ieradoties veikala-salonā pasūtīšanas brīdī.

PIEGĀDES MAKSA:

Daugavpils: 7 eiro.
Daugavpils rajons: 25 eiro.
Citas Latvijas pilsētās: iepriekš vienojoties.

PIEGĀDES NOTEIKUMI:

Terminu apraksts 

Pārdevējs – SIA Flamingo-D
Klients – fiziskā vai juridiskā persona, kura veic Pasūtījumu Interneta veikalā.
Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums Interneta veikalā izvēlētās Preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai Interneta veikalā. Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.daugavpilsziedi.lv. Interneta veikalā Klientiem Pasūtījuma noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja Preces, kā arī pasūtītās Preces pārdošanas un piegādes noteikumi.

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Interneta veikala īpašnieks un administrators ir SIA "Flamingo-D”
1.2. Pasūtot Preci ar Interneta veikala starpniecību, Klients piekrīt Preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Interneta veikalā izvietota informācija par Preci ir publiska.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Pasūtījuma noformēšana
2.1. Klients var noformēt Pasūtījumu pa telefonu, e-pasta starpniecību, Interneta veikalā, vai personiski, norādot Pārdevējam Pasūtījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju.
2.2. Ja Klients noformēja preces Pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama noliktavā, vai anulēt doto pozīciju Pasūtījumā, vai, kā alternatīvo risinājumu, pieņemt Pārdevēja priekšlikumu par Pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā Prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja Klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 3 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo Pasūtījumu.
2.3. Interneta veikalā izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot Preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Interneta veikala īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta displejā. Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja Klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot Pasūtījumu, nav radušās šaubas par Preces īpašībām.
2.4. Gadījumos, kad Klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet neizsūtīta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta Klientam 5 darba dienu laikā.

3. Piegāde
3.1. Preces piegāde tiek veikta pēc Pasūtījumā noradītas piegādes datuma un vietas.
3.2. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.
3.3. Preces piegādes termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes veida, reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā Pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
3.4. Lai Prece tiktu Klientam piegādāta pēc iespējas ātrāk, Pārdevējs dara visu, kas no viņa ir atkarīgs, tomēr, ir iespējami Preces piegādes kavējumi no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.
3.5. Piegādes veidi ir norādīti Interneta veikalā.
3.6. Katras Preces piegādes cenas aprēķins tiek veikts, aprēķinot konkrētas Preces vai visa Pasūtījuma svaru, piegādes reģionu un veidu un tiek norādīts Interneta veikalā pēdējā Pasūtījuma noformēšanas etapā.

4. Strīdas un pretenzijas.
Visas fotogrāfijas internetveikalā ir kompozīciju izpildījuma varianti.Ziedu kompozīcija var nedaudz atšķirties ar dažiem elementiem,mēs varam mainīt ziedu veidu atkarība no sezonas,pieejamības noliktavā un citiem 
faktoriem.Ja adresatam ir pretenzijas pret kompozīciju kvalitāti,saņēmējam ir tiesības pasūtījumu nepieņemt un uzreiz atdot to kurjeram un par to paziņojot pa tālruni +3715426204.
Pēc tam,kad saņēmējs kompozīciju pieņemis pretenzijas netiek pieņemtas.
Ziedi ir dziva prece,mēs nevaram atbildēt par ziedu saglabāšanos Jums mājās un nevaram paredzēt ,kā tie uzvēdīsies dažados apstākļos.
Latvijā parstāv lR Ministru kabineta noteikumi Nr 207 15.3 (nav atgriežami: griezti ziedi,puški,ziedu kompozīcijas un istabas augi).


5. Preces apmaksa
5.1. Preces cena tiek norādīta Interneta veikalā. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu 5 darba dienu laikā.
5.2. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.
5.3. Interneta veikalā Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas kartēm Visa, MasterCard, vai norēķinu sistēmu PayPal vai bankas pārskaitījumu pasūtīšanas brīdī.
5.4. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam Precei atlaides un piedāvāt Klientam piedalīties pastāvīgo klientu programmās. Pārdevējs ir tiesīgs grozīt pastāvīgo klientu programmas noteikumus vienpusējā kārtībā.

6. Intelektuālais īpašums
Visas Interneta veikalā publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta.

7. Garantijas un atbildība
7.1. Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
7.2. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
7.3. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.

8. Klienta sniegtās Personīgās informācijas izmantošana, konfidencialitāte un drošība
8.1. Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
- Klienta reģistrācijai Interneta veikalā;
- Savu saistību izpildei attiecībā pret Klientu;
- Interneta veikala novērtēšanai un darba analīzei;
- Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.
8.2. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas nodošana par Klientu aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
8.3. Informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai, netiek uzskatīta par noteikumu pārkāpumu.
8.4. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par Interneta veikala apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
8.5. Pārdevējs nenes atbildību par Klienta Interneta veikalā publiskajā formā sniegto informāciju.

9. Citi noteikumi
9.1. Jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients var vērsties pie Pārdevēja zvanot uz tel.nr.: +371 6 54 26 204 vai izmantojot e-pastu topziedi@gmail.com
9.2. Visas radušās domstarpības Pārdevējs un Klients pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


Ar cieņu, Jūsu www.daugavpilsziedi.lv